Про нас


Науково-виробничий центр відкрито у формі юридичної особи у квітні 2015 р в м Одесі. З 2017 р керівником компанії стала Тетяна Михайлівна Корня, кандидат біологічних наук (PhD) зі спеціальності біотехнологія. Т. М. Корня було розроблено та впроваджено технологію размноження горіхоплідних культур. З 2019 р науковий склад Центру поповнюється та розширюється. З 2019 р. компанією керує Галаєв Олексій Володимирович, кандидат наук (PhD) зі спеціальності молекулярна біологія. До складу компанії приєднується ще один висококласнийх спеціаліст з молекулярної біології - Галаєва Марія Вячеславівна, кандидати наук (PhD). За їх участі та плідної праці з того моменту розроблено та впроваджено методи ДНК-діагностики рослин. Саме ними розроблено більше сотні тест-систем для високоточної експрес-діагностики вірусів та фітоплазм. Розроблено ДНК-паспорти для групи горіхоплідних культур - фундука, горіха грецького та мигдалю. Завдяки ДНК-паспортам на території України стало можливим і доступним високоточне сортовизначення різних сортів горіхоплідних.
До 2020 року компанія розвинула потужність розмноження до 1 млн мікророслин на рік, виключно in vitro способом, для чого було приготовлено біля 8 тонн поживного агаризованого середовища. Удосконалена технологія клонального множення рослин та поєднана разом з молекулярно-генетичними технологіями створили унікальні можливості для початку нового етапу технологій in vitro в Україні. Так, завдяки ДНК-паспортам для сортів та тест-системам для діагностики вірусів та фітоплазм стало можливим створення маточної бази колекції сортів для виробництва посадкового матеріалу високої контрольованої якості.Основний вид діяльності

in-vitro, рослини in-vitro

Основний вид діяльності Виробничого Центру є розробки в області біотехнологій. Спеціалісти компанії є професіоналами з іn vitro технологій розмноження рослин, з молекулярної фітодіагностики та з ДНК-ідентифікації сортів. Саме в нашій компанії є можливим проведення різних видів розробок на замовлення. Можливостями та ресурсами Виробничого Центру розроблені технології клонального мікророзмноження горіхоплідних та технології генотипування сортів SSR-маркерами, а також розроблені власні тест-системи для діагностики вірусів та фітоплазм методами ПЛР (полімеразно-ланцюгової реакції).
Діагностика молекулярно-генетичними методами


Організовано відділ фітодіагностики, де О.В. Галаєвим та М.В. Галаєвою створена база біля 200 тест-систем для діагностики вірусів та фітоплазм рослин а також розроблені ДНК-паспорти для ефективного та швидкого сортовизначення. В 2018 році О.В. Галаєв та М.В. Галаєва отримали "Сертификат в области аудирования и контроля качества ДСТУ EN ISO 15189:2015", який підтверджує рівень найвищої спеціалізації в області аудіювання і контролю якості діагностики медлабораторій, в підрозділ котрих входить також фітодіагностика та ветеринарія. Можливостями та ресурсами Виробничого Центру розроблені технології генотипування сортів SSR-маркерами, а також розроблені власні тест-системи для діагностики вірусів та фітоплазм методами ПЛР (полімеразно-ланцюгової реакції).

in-vitro, рослини in-vitro